Πειράματα στη Φυσική Λυκείου

Μπορείτε να βρείτε υλικό και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από τους πιο κάτω συνδέσμους. Να αναφερθεί ότι όλο το υλικό είναι σημειώσεις μου και πιθανά λάθη αν υπάρχουν είναι καλά να μου τα αναφέρνετε για να αποφεύγονται. Σας ευχαριστώ

Σημειώσεις Διαγωνίσματα και Εργαστηριακές ασκήσεις Γ Λύκειου: www.dropbox.com/sh/wawcvzzbb4hkyao/AADmXSGHJOII5kR2iWC4Mwija?dl=0

www.dropbox.com/sh/69w9inwwntg6kg7/AAAwKAttOL4kLuqqw52UFbpca?dl=0