Non Formal Environmental Education (NOFEE)

NOn Formal Environmental Education - NOFEE

 

Την εβδομάδα 6-13 Ιουλίου 2015, συναντήθηκαν στο Πισσούρι 32 άτομα από δέκα χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ρουμανία και Πολωνία) σε ένα training για την Μη Τυπική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, κάτω από την ομπρέλα του των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus plus για την νεολαία. Το όλο πρόγραμμα διοργανώθηκε από το Περιβαλλοντικό Τμήμα του Πολιτιστικού Ομίλου “Νόστος” Πισσουρίου.  Κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν η προώθηση μεθόδων και τεχνικών που αναπτύσσουν την δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα των νέων, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η αλληλεπίδραση ατόμων διαφόρων εθνικοτήτων και η επαφή με άλλες κουλτούρες. Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις δράσεις του προγράμματος μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.nofee.webnode.com.

Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως άνθρωποι που δουλεύουν με την νεολαία και εκπαιδευτές στον τομέα του περιβάλλοντος οι οποίοι αλληλεπιδρούσαν μέσω δραστηριοτήτων που γίνονταν από τρεις εκπαιδευτές*.  Όλοι οι εκπαιδευόμενοι είναι μέλη σε οργανώσεις των χωρών τους, οι οποίες έχουν, μεταξύ άλλων, δράσεις και στόχους γύρο από το περιβάλλον, την κοινωνική συμπερίληψη, τα δικαιώματα των νέων και την μη τυπική εκπαίδευση.  Έτσι όλοι οι παρευρισκόμενοι ήταν σε θέση να αντιληφθούν και να συμμετέχουν στην εκπαίδευση.

Οι δραστηριότητες που γίνονταν, είχαν ως κύριο στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την διασπορά μεθόδων μη τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων, την κοινή λήψη αποφάσεων, την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων, την ευαισθητοποίηση ως προς την κοινωνική συμπερίληψη.  Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να εργαστούν σε διαφορετικές ομάδες για κάθε δραστηριότητα με στόχο την αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων, μεταξύ τους, τουλάχιστον μία φορά.

 

Οι συμμετέχοντες δούλεψαν σε μικρές ομάδες των 4-5 ατόμων και να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο μίας ιδέα του για μία πράσινη επιχείρηση ή ένα περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσα από δραστηριότητες και συναντήσεις που γίνονταν μέσα στις τέσσερεις από τις οκτώ μέρες που διήρκεσε το πρόγραμμα.  Με την ολοκλήρωση της πρότασής τους, την παρουσίαζαν σε όλους τους συμμετέχοντες με στόχο να τους πείσουν ότι αξίζει και να λάβουν σχόλια για βελτίωση και ανάπτυξη.  

Υπολόγισαν το οικολογικό τους αποτύπωμα ο κάθε ένας ξεχωριστά και προσδιορίστηκε ο μέσος όρος κάθε χώρας βάση των συμμετεχόντων της, ακολούθησε διάλογος για το πώς μπορεί ο κάθε ένας να μειώσει το οικολογικό του αποτύπωμα αλλάζοντας μικρά πράγματα στην καθημερινότητά του. Έγινε παρουσίαση για την κλιματική αλλαγή και την αύξηση της θερμοκρασίας, ακολούθησε διάλογος για το κατά πόσο η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα ή σε φυσικά φαινόμενα.  Κάθε παρευρισκόμενος έφερε άποψη για το θέμα και για την ισορροπία μεταξύ ανθρώπου και φύσης.

Σε ομάδες οι εκπαιδευόμενοι δημιούργησαν το δικό τους περιβαλλοντικό εξώφυλλο εφημερίδας, παρουσιάζοντας καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Δόθηκε ένας διαφορετικός ρόλος σε κάθε συμμετέχοντα και ακολούθησε συζήτηση για το κατά πόσο κάθε τμήμα της κοινωνίας υπερασπίζεται την μονοκαλλιέργεια ή την πολυκαλλιέργεια φυτών.  Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να σκεφτούν στην θέση ενός άλλου, όπως απλού πολίτη, παραγωγού, πωλητή, πολιτικού κ.α., να αναφερθούν σε πολιτικές που χρησιμοποιούνται στην κοινωνία που ζουν και να συζητήσουν αλλαγές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την παραγωγή φυτικής τροφής, ώστε να γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον και να δίνει ποιοτικά προϊόντα στους καταναλωτές.

 

Δόθηκε υλικό στο οποίο γινόταν αναφορά για το πότε προτιμάται μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και μέσω περιγραφών περιοχών και ανάγκες σε δυναμικότητα, οι συμμετέχοντες σε ομάδες παρουσίασαν ένα μοντέλο παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αρκετές περιοχές με διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και διαφορετικά οικοσυστήματα. Έγινε συζήτηση για το εκπαιδευτικό σύστημα και επισημάνθηκαν διαφορές μεταξύ των συστημάτων των διαφόρων χωρών.  Καταγράφηκαν και αναλύθηκαν μεταξύ των συμμετεχόντων θετικά και αρνητικά των εκπαιδευτικών συστημάτων, με κύριο γνώμονα το όφελος των παιδιών και των νέων από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

Οι παρευρισκόμενοι λάμβαναν μέρος σε όλες τις δραστηριότητες κερδίζοντας γνώσεις και δεξιότητες.  Πολλές από τις γνώσεις αποκτήθηκαν μέσο μη τυπικής εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτές, άλλες από τον διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων και άλλες με την ατομική προσπάθεια και διάδραση με το περιβάλλον.

 

Εκτός από την εκπαίδευση, μέρος του προγράμματος ήταν και η γνωριμία των με την Κυπριακή κουλτούρα αλλά και με τις κουλτούρες των χωρών των συμμετεχόντων.  Οι νέοι από τις οκτώ χώρες γνώρισαν την Κύπρο μέσα από παρουσίαση και δοκιμή των Κυπριακών παραδοσιακών φαγητών και εδεσμάτων, παρακολούθηση παράστασης με παραδοσιακούς χορούς και εκμάθηση μερικών από αυτούς, και επισκέψεις σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους όπως το Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη, το Κούριο και το Κάστρο της Λεμεσού.  Επίσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν μία φάρμα στην περιοχή του Πισσουριού και να γνωρίσουν τον τρόπο συγκομιδής κατσικίσιου γάλατος το οποίο όσοι ήθελαν δοκίμασαν. Μέσα από προγραμματισμένες και αναπάντεχες εκδρομές, επισκέφτηκαν την Λεμεσό, την Πάφο, την Λάρνακα και την Λευκωσία.  Μέσα στις οκτώ μέρες διαμονής τους στο Πισσούρι, οι συμμετέχοντες γνώρισαν το χωριό και τις παραδόσεις του, επισκέφτηκαν την πλατεία του χωριού όπου γίνονταν εκθέσεις χειροποίητων και παραδοσιακά προγράμματα με χορούς και τραγούδια.  Διασκέδασαν με τους ντόπιος με Κυπριακούς παραδοσιακούς ρυθμούς αλλά και με διεθνή μουσική.

Εκτός από την Κυπριακή κουλτούρα, όλοι οι συμμετέχοντες γνώρισαν την παράδοση και την κουλτούρα των υπόλοιπων χωρών του προγράμματος μέσω παρουσίασης φαγητών, γλυκών, ποτών, μουσικής και χορών κάθε χώρας.  Οι κουλτούρες αναμιγνύθηκαν δημιουργώντας μία πολύ ισχυρή και γιορτινή ατμόσφαιρα που όλοι οι συμμετέχοντες ευχαριστήθηκαν.

 

Με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες άφησαν ανώνυμα ή επώνυμα τις εντυπώσεις τους από το σεμινάριο και την διαμονή τους στην Κύπρο.  Όλοι έφυγαν ευχαριστημένοι, με διάθεση διασποράς της γνώσης που πήραν και με την ευχή να ξαναϊδωθούν με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.  Μερικά από τα σχόλια ήταν:

  • “Ένα υπέροχο πρόγραμμα με απίθανους ανθρώπου που πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ όμορφο μέρος” - Jelena από την Κροατία.
  • “Μου άρεσε ο τρόπος που εργαζόμασταν σε ομάδες και είχαμε την δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις για διάφορα θέματα και τον τρόπο αντιμετώπισής τους σε κάθε χώρα” - Μελπομένη από Κύπρο.
  • “Το πρόγραμμα ήταν πολύ καλό, όλες οι δραστηριότητες ήταν πολύ κατανοητές και συνάμα διασκεδαστικές, και ο χώρος ήταν ο κατάλληλος” - Αγγελική από την Ελλάδα.
  • “Σε μία εβδομάδα κατάρτισης, καλύψαμε πολλά διαφορετικά πράγματα και συνειδητοποίησα τη σημασία της διατήρησης του περιβάλλοντος.” Nikolina από την Κροατία.
  • “Ως ανερχόμενη δασκάλα, πήρα ενδιαφέρουσες ιδέες από το πρόγραμμα για δραστηριότητες που μπορώ να χρησιμοποιήσω στην τάξη” -Barbara από την Αυστρία.
  • “Καλύφτηκε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων χωρίς να το πρόγραμμα να είναι κουραστικό.  Υπήρξαν αρκετές ευκαιρίες για γνωριμία της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, καθώς και του πολιτισμού και της ιστορίας του νησιού.” - Ολυμπία από Κύπρο.

Μέσα από προγράμματα αυτού του τύπου, νέοι από διαφορετικές χώρες με διαφορετικές εμπειρίες και γνώσεις μπορούν να συνεργαστούν και να επιμορφωθούν γύρο από ένα θέμα, παίρνοντας γνώσεις όχι μόνο από δραστηριότητες αλλά και από την μεταξύ τους αλληλεπίδραση.  Στόχος είναι στο μέλλον να πραγματοποιηθούν και άλλα παρόμοια προγράμματα, ώστε να προωθηθεί ο διάλογος, η συνεργασία, η κοινωνική συμπερίληψη.. και να κερδίσουν νέα γνώση δεκάδες νέοι.  Το περιβαλλοντικό τμήμα του Πολιτιστικού ομίλου απαρτίζεται από νέους επιστήμονες που αφιλοκερδώς προσφέρουν τις υπηρεσίες με στόχος την εμπλοκή των νέων σε θέματα που έχουν να κάνουν με το Περιβάλλον. Στόχος του ομίλου είναι η πολιτιστική, κοινωνική και περιβαλλοντική διαπαιδαγώγηση των νέων.