Σχολικές και άλλες εκδηλώσεις

Θα προσπαθήσω μέσα από αυτήν την σελίδα να προβάλω τις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρονιά για τα προγράμματα στα οποία είμαι ανεμιγμένος στο σχολείο και αλλού. Κάποιες από αυτές θα είναι στα αγγλικά λόγω της φύσης των προγραμμάτων. Οι εκδηλώσεις θα αναφέρονται ανά χρονιά υλοποίησης τους. Συγκεκριμένα στο blog αυτό αναφέρονται μόνο οι εκδηλώσεις επισκέψεις που γίνονται στο σχολείο ή μέσω άλλων δράσεων που λαμβάνω μέρος υπό την δική μου οργάνωση.