Αντιλήψεις των εφήβων των Δημοσίων Λυκείων της επαρχίας Λεμεσού σχετικά με την υγεία του στόματος

2014-05-21 08:17

Αντιλήψεις των εφήβων των Δημοσίων Λυκείων της επαρχίας Λεμεσού σχετικά με την υγεία του στόματος

Γεωργίου Μαρίνα1, Χαραλάμπους Νικολέτα1, Γαβριηλίδου Μελανή1, Νικολάου Νικόλας2, Ηροδότου Ηρόδοτος3, Δρ Μερκούρης Αναστάσιος4

  1. Μαθήτριες Β’ Λυκείου στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού
  2. Καθηγητής φυσικής, Λύκειο Αγίου Αντωνίου
  3. Χειρουργός Οδοντίατρος, Λεμεσός
  4. Κοσμήτορας της σχολής Επιστημών Υγείας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολική Χρονιά 2013 - 2014 

Ερευνούμε τις αντιλήψεις των εφήβων (μαθητές της Α’ Λυκείου) της Επαρχίας Λεμεσού σχετικά με την υγεία του στόματος. Η έρευνα έγινε με ερωτηματολόγιο το οποίο βασίστηκε στην αυτοαξιολόγηση φροντίδας (OSCA), (Μ. Kawamura et. Al, 2008), με τυχαία δειγματοληψία σε 507 μαθητές (49,7% αγόρια και 50,3% κορίτσια) της Α’ Λυκείου στην επαρχία Λεμεσού, έτσι ώστε να υπάρχει αντιπροσώπευση από όλα τα Δημόσια Λύκεια της επαρχίας Λεμεσού. Πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση για τον προσδιορισμό μιας σειράς βασικών παραγόντων, με δέκα παράγοντες να λαμβάνονται υπόψη κατά την συγκριτική μελέτη όλων των μαθητών.

Εισαγωγή

Τις περασμένες δύο δεκαετίες, υπήρξε μια δραματική μείωση στη δημιουργία της τερηδόνας στα δωδεκάχρονα παιδία σε μια σειρά από βιομηχανικές χώρες (Blinkhom & Davies, 1996, Miyazaki & Marimoto, 1996, Downer, 1998) . Όμως, η πρόληψη της τερηδόνας είναι ακόμη ένα σημαντικό πρόβλημα παγκοσμίως. Από την άλλη, η επικράτηση της ουλίτιδας παρόλο που θεωρείται αποτρέψιμη με ενδελεχή έλεγχο της πλάκας παραμένει πολύ υψηλή στους εφήβους κατά τη διάρκεια της εφηβείας (Glickman, 1972, Albander & Rams 2002).

Μελετώντας τις αντιλήψεις των εφήβων της Α’ Λυκείου σε σχέση με τις συνήθειές τους για την υγιεινή του στόματος, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο υπάρχουν αντίστοιχα αποτελέσματα από άλλες χώρες (Μ. Kawamura et. Al, 2008) και το οποίο μετρά τις αλλαγές στη γνώση της στοματικής υγείας, στάσεις και συμπεριφοράς μεταξύ αναπτυγμένων σταδίων. Τέτοιες πληροφορίες είναι χρήσιμες για κατανόηση για το τι θα έπρεπε να διδάσκονται και ποιες αλλαγές είναι χρήσιμες για την βελτίωση στις συνήθειες που έχουν οι έφηβοι σε σχέση με τη στοματική υγιεινή και ακόμη για ανάπτυξη στρατηγικής που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη μόρφωση των παιδιών για μια καλή συνήθεια στοματικής υγείας.

Διάφορες επιδημιολογικές έρευνες για τη συμπεριφορά σε σχέση με τις συνήθειες για τη στοματική υγιεινή στα παιδιά και στους εφήβους, έχουν γίνει και έχουν αναφερθεί παγκοσμίως (Poutanen & Lahti & Hausen 2005, 2007, Kuusela & Honkala & Kannas & Tynjala & Wold, 1997)  και έχουν δείξει γενικότερα ότι η συμπεριφορά σε σχέση με τη στοματική υγιεινή στα κορίτσια είναι καλύτερη από αυτή των αγοριών. Ωστόσο, η συμπεριφορά της στοματικής υγείας σε παιδία σχολικής ηλικίας δεν έχει πλήρως κατανοηθεί και τα δεδομένα σχετίζονται με θέματα όπως με την κατάσταση του στόματος (φθορά δοντιών) και η συνήθεια στοματικής υγείας (βούρτσισμα και νήμα) είναι περιορισμένες. Επιπρόσθετα, υπήρξαν λίγες προσπάθειες για πρόσβαση στη γενική έννοια της στοματικής υγείας στο δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Ακόμη, παρόλο που ένας αριθμός μελετών έχει διερευνήσει τη συμπεριφορά στοματικής υγείας κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των νέων, λίγα είναι αυτά που γνωρίζουμε για τους παράγοντες που οφείλονται για αυτήν την αλλαγή.

Η εργασία παρουσιάστηκε σε συνέδρια, ημερίδες, ραδιοφώνο, κ.α. Ολόκληρη η εργασία εδώ: 02 stomatiki igiini.pdf (4193170)