Βελτίωση Ενεργειακής Υποδομής σε φάρμα προβάτων και αλόγων στο Πισσούρι

2014-05-20 12:38

Βελτίωση Ενεργειακής Υποδομής σε φάρμα προβάτων και αλόγων στο Πισσούρι

Ομάδα Μαθητριών: Γεωργίου Μαρίνα, Ξενοφώντος Άννα, Ξενή Χριστίνα, Κυριάκου Χρυστάλλα, Θεμιστοκλέους Άννα Μαρία

Συντονιστές Καθηγητές: Νικολάου Νικόλας, Πισιάρα Ελένη

Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Στη σημερινή εποχή που ζούμε η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει ακόμα και την τελευταία οικογένεια στην Κύπρο. Για έναν βιοπαλαιστή είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Με αυτή μας την εργασία θέλουμε να βοηθήσουμε τον κ. Πανίκκο ο οποίος έχει μία κτηνοτροφική μονάδα όπου σπαταλά αρκετά χρήματα σε ενέργεια. Σκοπός μας ήταν να τον βοηθήσουμε να βρει τρόπους με τους οποίους θα μείωνε το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στο ελάχιστο έτσι ώστε με τα χρήματα που θα εξοικονομήσει να μπορέσει να επενδύσει στη μονάδα του σε σημαντικότερους και ποιοτικότερους  τομείς. Κύριο μας μέλημα ήταν να προτείνουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εννοείται φυσικά, πως βοηθώντας τον κ. Πανίκκο βοηθούμε ταυτοχρόνως όλους τους κτηνοτρόφους που έχουν παρόμοια προβλήματα. Στόχος μας δεν ήταν μόνο να βοηθήσουμε έναν απλό κτηνοτρόφο αλλά να αρχίσουμε από έναν απλό κτηνοτρόφο! Έτσι θελήσαμε να δώσουμε το έναυσμα για την καλυτέρευση της οικονομίας του τόπου αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Αφού η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι το μέλλον, είναι πολύ πιο οικονομικές από τις μη ανανεώσιμες πηγές και πιο φιλικές προς το περιβάλλον.  Σαν μαθητές λοιπόν και ως νέα γενιά θέλουμε να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε δίνοντας καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις στα διάφορα προβλήματα που μαστίζουν τη σημερινή μας κοινωνία. Έχοντας πρωταρχικό μας μέλημα την μείωση των οικονομικών εξόδων στους ενεργειακούς τομείς προσπαθήσαμε μέσα από διάφορες λύσεις να τα καταφέρουμε. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε σε μια εποχή, όπως την σημερινή, που η οικονομική κρίση μας παίρνει όλο και πιο κάτω, δεν μπορείς να αφήσεις ούτε και ένα σεντ να σου πάει χαμένο. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που επιλέξαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και μπορούμε να πούμε πως υλοποιήσαμε τους στόχους μας όσο πιο σύντομα γινόταν.

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι:

Σκοπός της προτεινόμενης εργασίας ήταν να βρούμε εναλλακτικές πηγές ενέργειες για οικοδομικά υποστατικά που δεν τροφοδοτούνται από το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού και μέσα από τις προτάσεις μας ασχοληθήκαμε πιο ενεργά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική και ενέργεια από βιοαέριο). Επίσης στόχος μας ήταν να δούμε αν οι κτηνοτρόφοι της Κύπρου έχουν ασχοληθεί με το θέμα και αν σκέφτονται να ασχοληθούν στο μέλλον μέσα από μια έρευνα που διεξήγαμε ανάμεσα σε κτηνοτρόφους της επαρχίας Λεμεσού.  Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής ήταν που μας οδήγησαν στα δικά μας συμπεράσματα και στις δικές μας προτάσεις.

Σημασία της προτεινόμενης εργασίας: Στη περίπτωση μας έχουμε ασχοληθεί με τα πραγματικά δεδομένα μιας φάρμας ενός κτηνοτρόφου και μέσα από την ολική ανάλυση που κάναμε μπορέσαμε να δούμε αν η εγκατάσταση των οποιοδήποτε συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι οικονομικά βιώσιμη. Συγκεκριμένα έχουμε ασχοληθεί με προτάσεις για συστήματα ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας αλλά ειδικότερα ενέργειας από βιοαέριο αφού όπως παρατηρήσαμε σε επίσκεψη μας στην φάρμα παράγονται πέραν των δέκα τόνων τον μήνα κοπριά, την οποία  αναγκάζονται να την φορτώνουν και να την μεταφέρουν σε χωράφια μακριά από την φάρμα. Έτσι, στο τέλος είδαμε την πιο οικονομικά συμφέρουσα περίπτωση για την φάρμα του εν λόγω ιδιοκτήτη. Ολόκληρη η οικονομική αλλά και επιστημονική μελέτη παρουσιάζετε και μπορεί πλέον ο κάθε κτηνοτρόφος να έχει μια πρώτη εικόνα για την κατάσταση του και αν τον συμφέρει να προχωρά σε εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πρόλογος

Η ομάδα μας ασχολήθηκε με το θέμα της ενέργειας. Συγκεκριμένα φέτος αποφασίσαμε να δούμε τι προβλήματα έχουν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Λεμεσού σε σχέση με την ενέργεια. Αρχικό θέμα της έρευνάς μας ήταν να δώσουμε κάποιες συμφέρουσες λύσεις στα ενεργειακά προβλήματα που αντιμετωπίζει στη μονάδα του ο κ.Πανίκος.  Η ενέργεια είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του ανθρώπου, αφού για τα παιδικά παιχνίδια, τη λειτουργία των μηχανών, το μαγείρεμα τροφών, τη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο κλπ, είναι απαραίτητη η κατανάλωσή της. Μιλώντας για ενέργεια αναφερόμαστε σε ένα φυσικό φαινόμενο προερχόμενο από τον ήλιο με το οποίο τροφοδοτείται σχεδόν όλος ο πλανήτης. Την ενέργεια , παρόλο που δεν είναι ορατή ,ούτε απτή ,δεν έχει βάρος και ούτε καταλαμβάνει χώρο, μπορούμε να την αντιληφθούμε από το αποτέλεσμα της, που ονομάζεται έργο. Καταλαβαίνουμε τον σημαντικό της ρόλο αν λάβουμε υπόψη το ότι από τα αρχαιότερα χρόνια είχε μια θέση στη ζωή του ανθρώπου αφού την χρησιμοποιούσαν για τις βασικές τους ανάγκες μέσω της φωτιάς καθώς και την μετακίνηση τους από τόπο σε τόπο με τη βοήθεια των ζώων. Από τότε μέχρι και σήμερα βλέπουμε μία μεγάλη εξέλιξη όσον αφορά την ενέργεια. Ο άνθρωπος σιγά- σιγά άρχισε να ανακαλύπτει νέες και διάφορες πηγές ενέργειας, όπως το πετρέλαιο, τον ηλεκτρισμό και την πυρηνική ενέργεια. Με αυτές τις ανακαλύψεις άλλαξε τον τρόπο ζωής του και διευκόλυνε την καθημερινότητά του.  Εμείς ασχοληθήκαμε με τρεις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες κατά τη γνώμη μας είναι πολύ σημαντικές για  τα δεδομένα της σημερινής κοινωνίας.  

 

Έναυσμα για αυτή μας την εργασία ήταν ένα τηλέφωνο από ένα κτηνοτρόφο στον συντονιστή καθηγητή μας ρωτώντας τον πως θα μπορούσε να απαλλαγή από τον βραχνά που έχει κάθε μήνα με την φάρμα του σε σχέση με το ενεργειακό του πρόβλημα. Ο καθηγητής μας αντί να του δώσει άμεση λύση του πρότεινε όπως γίνει μια έρευνα με τους μαθητές (η πρόταση του καθηγητή μας προς τον κτηνοτρόφο έγινε αφού συζητήσαμε όλοι μαζί το πρόβλημα και αποφασίσαμε να αποδεχτούμε και να εμπλακούμε ενεργά σε αυτήν την εργασία). Ο κτηνοτρόφος αποδέχτηκε την πρόταση του καθηγητή μας και έτσι η πρώτη μας δουλειά ήταν να πάμε στην φάρμα του κ. Πανίκκου για να μπορέσουμε να δούμε το ενεργειακό του πρόβλημα από κοντά έτσι ώστε να μπορέσουμε να εισηγηθούμε κάποιες λύσεις για το πρόβλημα του αφού μελετήσουμε την σχετική βιβλιογραφία.

 

Στη συνέχεια μελετήσαμε τη σχετική βιβλιογραφία και τι επιλογές έχουμε για τη δική μας περίπτωση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέσα από αυτή τη βιβλιογραφική ανασκόπηση μας ασχοληθήκαμε με την ηλιακή ενέργεια την αιολική ενέργεια και την ενέργεια από βιομάζα που μας ήρθε σαν σκέψη μετά την επίσκεψη μας στη φάρμα του κ.Πανίκου και έτσι ασχοληθήκαμε βιβλιογραφικά με το θέμα. Επειδή όμως θέλαμε να δούμε και την κατάσταση στη Κύπρο επισκεφτήκαμε και μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στη Λευκωσία, έτσι ώστε να δούμε από κοντά πως παράγεται αυτή η ενέργεια και να συζητήσουμε με τον ιδιοκτήτη της κατά πόσο αυτό θα ήταν εφικτό σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες.

Αφού ασχοληθήκαμε με όλα τα πιο πάνω αποφασίσαμε να επεκτείνουμε την έρευνα μας ,πέραν από μια κτηνοτροφική μονάδα, βλέποντας έτσι κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον για να μπορέσουμε να προτείνουμε συνολικές λύσεις και όχι μόνο ατομικές λύσεις. Διενεργήσαμε έτσι μια τηλεφωνική έρευνα παίρνοντας τηλεφωνικές συνεντεύξεις και από άλλους κτηνοτρόφους για να δούμε γενικότερα την άποψη τους σχετικά με τα ενεργειακά προβλήματα της φάρμας τους και κατά πόσο ξοδεύουν αρκετά λεφτά στην ενέργεια και αν έχουν την πρόθεση να επενδύσουν σε κάτι που θα τους αποδώσει άμεσα σε σχέση με την ενέργεια. Παραθέσαμε τα αποτελέσματα από την τηλεφωνική μας έρευνα και καταλήξαμε στα δικά μας συμπεράσματα.

Στο τέλος παραθέσαμε τα συμπεράσματα μας από την όλη διεξαγωγή αυτής της έρευνας και προσπαθήσαμε να δώσουμε τις δικές μας προτάσεις ,τις οποίες αναπαραστήσαμε μέσω μιας μακέτας, έτσι ώστε να είναι κατανοητές και απλές σε σχέση με ότι έχουμε κάνει. Να αναφέρουμε ότι στη μακέτα αναπαριστούμε την μάντρα με τις δικές μας προτάσεις ενσωματωμένες σε αυτή.

Ολόκληρη η εργασία εδώ: 08 energiaki meleti se ktinotrofiko ypostatiko11.pdf (1401484)