Κλωνοποίηση: Μαθητικό βαρόμετρο για την ηθική και επιστημονική θεώρηση της κλωνοποίησης σε Λύκεια της Λεμεσού

2014-05-21 09:04

Κλωνοποίηση: Μαθητικό βαρόμετρο για την ηθική και επιστημονική θεώρηση της κλωνοποίησης σε Λύκεια της Λεμεσού

Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Σιάρπ Τατιάνα, Πέτρου Σταύρος

Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Χρυσόστομος Μελή, Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Σχολική Χρονιά 2012 – 2013 

Η κλωνοποίηση παρόλο που αποτελεί επιστημονικό τομέα, η συσχέτιση της με τη βιοηθική και τη θρησκεία είναι αναπόφευκτη.  Σκοπός της μελέτης, είναι η ιστορική αναδρομή της κλωνοποίησης παρουσιάζοντας τα στάδια και την εξέλιξή της σε παγκόσμια κλίμακα. Θα γίνει επεξήγηση του όρου, παρουσίαση των τομέων που μπορεί να εφαρμοστεί, των μεθόδων αλλά και των θετικών και αρνητικών. Τέλος  κάποιες χώρες απαγορεύουν νομικά την κλωνοποίηση συνδέοντας την με την ηθική και τη θρησκεία. Η ηθική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κλωνοποίησης αφού στην ουσία αναπαράγεται αντίγραφο του ίδιου οργανισμού περισσότερο από μία φορές. Η κλωνοποίηση δεν αναφέρεται μόνο  σε ζώντες οργανισμούς (ανθρώπους, ζώα, φυτά)  αλλά και σε λειτουργικά όργανα, τα οποία θα μπορούσαν να σώσουν ζωές. Τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι πνεύμονες, η καρδιά ή το έντερο. Έχοντας αυτά τα μέσα η ιατρική θα αναγόταν σε άλλο επίπεδο δίνοντας ελπίδα στους πάσχοντες. Η θρησκεία κάθε χώρας είναι διαφορετική αλλά στέκεται με κοινές απόψεις όσον αφορά την κλωνοποίηση πιστεύοντας ότι  έτσι παραποιούν την φύση. Πολλοί άνθρωποι αμφιταλαντεύονται για το  αν θα έπρεπε να υποστηρίξουν ή όχι την υλοποίηση της κλωνοποίησης. Σημασία της έρευνας μας και τέλος των αποτελεσμάτων μας είναι να προσεγγίσουμε το θέμα πιο αντικειμενικά ούτως ώστε οι αναγνώστες της έρευνάς μας να μπορούν να δουν όλες τις πτυχές του θέματος και να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη γι’ αυτό. Η ηθική είναι ξεχωριστή για τον καθένα και έχει τα δικά της όρια έτσι κι εμείς δεν παίρνουμε κανένα μέρος, ούτε υπέρ, ούτε κατά.

Έναυσμα για την πραγματοποίηση της δικής μας έρευνας ήταν η περσινή εργασία: Βιοτεχνολογία και Βιοηθική που έγινε στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου κατά τη σχολική χρονιά 2012 – 2013. Μετά την παρουσίαση της έρευνας που έγινε στο μαθητικό συνέδριο Θετικών Επιστημών στο Πισσούρι, υπήρχαν αρκετές συζητήσεις σχετικά με το θέμα και ιδιαίτερα για το θέμα της κλωνοποίησης και έτσι αποφασίσαμε σαν ομάδα μαζί με τους συντονιστές καθηγητές μας να ασχοληθούμε περαιτέρω με την άποψη των μαθητών του σχολείου μας για την κλωνοποίηση και να απαντήσουμε στα πιο κάτω ερωτήματα:

  • Τι πιστεύουν οι μαθητές για την κλωνοποίηση; Πού την τοποθετούν σε σχέση με τη βιοηθική;
  • Θα κλωνοποιούσαν τον εαυτό τους σε περίπτωση ασθένειας, αν αυτό αποτελούσε  θεραπεία;
  • Θα επικροτούσαν την κλωνοποίηση ανθρωπίνων οργάνων;

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε σε 6 Λύκεια της Λεμεσού και συζήτηση των αποτελεσμάτων αφού προηγηθεί μια θεωρητική ανασκόπηση για την κλωνοποίηση. Τελειώνοντας να αναφέρουμε ότι είναι καλό να γνωρίζει ο καθένας την αντίληψη των νέων σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος αλλά και επιστημονικών θεμάτων που άπτονται της ηθικής υπόστασης μιας κοινωνίας.

Ολόκληρη η εργασία εδώ: 04 klonopoiisi.pdf (1856764)