Μελέτη Ποτάμιου Συστήματος

2014-05-20 18:27

Ομάδα Μαθητριών: Θεοδώρου Γεωργία, Παπαθεοδούλου Μαρία, Αριστείδου Ιφιγένεια

Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Μαργαρίτα Μαρκίδου Β.Δ.

Εξωτερικός Ερευνητής: Αθηνά Παπαθεοδούλου - Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του    Περιβάλλοντος – Terra Cypria

Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Σχολική Χρονιά 2013 - 2014

 

Εισαγωγή

Η σημασία των ποταμών για τον άνθρωπο είναι πολύ μεγάλη. Ανάλογα με το μήκος, την στάθμη και τον τρόπο ροής του ένας ποταμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα ένας ποταμός που έχει ήρεμη ροή και υψηλή στάθμη νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υδάτινος δρόμος. Με αυτόν τον τρόπο, στο παρελθόν οι άνθρωποι μετέφεραν εμπορεύματα και έκαναν πιο εύκολη την επικοινωνία μεταξύ περιοχών που βρίσκονταν σε διάφορα σημεία του ποταμού. Αν ένας ποταμός είναι ορμητικός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς κτίζονται υδροηλεκτρικά εργοστάσια δίπλα τους. Τα νερά των ποταμών χρησιμοποιούνται για την άρδευση των καλλιεργήσιμων εδαφών, καθώς και για ύδρευση. Οι περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος των ποταμών είναι εύφορες και βοηθούν στην ανάπτυξη της γεωργίας, λόγω των φερτών ιζημάτων των ποταμών.

Στα πλαίσια της εργασίας μας μελετήσαμε διάφορους παράγοντες που αποτελούν ένδειξη για την ποιότητα του νερού σε ένα ποταμό. Γίνεται μια αναφορά στα ποτάμια της Κύπρου και στη συνέχεια αναφέρονται με λεπτομέρεια μετρήσεις που έχουμε κάνει σε ποταμό της επαρχίας Λεμεσού. 

Η κατανομή του νερού στον Πλανήτη

Σχεδόν τα ¾ της επιφάνειας της Γης καλύπτονται από νερό, παρόλ’ αυτά σχεδόν το 97% είναι αλμυρό νερό που βρίσκεται στους ωκεανούς και στους ποταμούς. Το υπόλοιπο περίπου 2.5% του νερού στον πλανήτη είναι γλυκό νερό, από το οποίο το 68.6% είναι δεσμευμένο στους παγετώνες των πόλων, 30,1% είναι υπό μορφή υπόγειου νερού στις υπόγειες δεξαμενές (υδροφορείς) και μόλις 1,3% είναι επιφανειακό νερό σε ποτάμια, υγροτόπους υπό την μορφή εδαφικής και ατμοσφαιρικής υγρασίας (Παπαθεοδούλου, 2013, Εκπαιδευτικός Οδηγός). Το 1% περίπου που απομένει (επιφανειακό νερό) κατανέμεται κατά κύριο λόγο σε χιόνια και λίμνες και μόνο το 0,5% του παγκόσμιου επιφανειακού νερού διοχετεύεται στα ποτάμια (περίπου το 0,0001625% του νερού παγκόσμια, εικ. 1).

Ολόκληρη η εργασία εδώ: 01 Meleti potamiou sistimatos Teliko.pdf (2367269)