Παρουσιάση αποτελεσμάτων για τη Βιοποικιλότητα των ποταμιών στο Παγκύπριο Συνέδριο Μαθητών Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες (Φεβρουάριος 2014)

2014-05-23 11:12

Τα αποτελέσματα και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων τα παρουσιάσαν οι μαθητές στο 3ο ΠΑγκύπριο Συνέδριο Μαθητών Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες που έγινε από τις 21 μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2014. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε επίσης και η αφίσα που είχαν ετοιμάσει οι μαθητές περιγράφοντας τα αποτελέσματα τους. Πληροφορίες για το συνέδριο στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.pasythe.org.cy/