Ποσειδώνια Ενέργεια

2014-01-06 10:47

Ομάδα μαθητών: Φυλακτού Μαρία, Παπαδοπούλου Στυλιανή, Χρυσοστόμου Αντρέας.
Συντονιστής Καθηγητής: Νικόλας Νικολάου (Φυσικός)
Λύκειο Αγίου Αντωνίου
Σχολική Χρονιά: 2012 – 2013

Η Κύπρος περιβάλλεται από θάλασσα και δεν θα ήταν φρόνιμο να μην ασχοληθούμε με όλο αυτό το νερό που μας περιβάλλει. Μια από τις απορίες μας ήταν αν θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε το νερό ενεργειακά. Σε πολλές περιπτώσεις νιώθουμε το νερό ζεστό ή κρύο, μήπως μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό; Το χειμώνα τα κύματα στη Κύπρο σε πολλές περιπτώσεις κατακλύζουν τις παραλίες μέχρι και δέκα μέτρα πιο πάνω, μήπως αυτό μας λέει κάτι; Ασχολήθηκε ποτέ κανένας με την ενέργεια που μπορούμε να πάρουμε από τη θάλασσα στην Κύπρο; Έχουμε τόσους φράκτες που γεμίζουν με νερό, μήπως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε δεξαμενές με υψομετρικές διαφορές, ώστε να πάρουμε ενέργεια από τη δυναμική ενέργεια του νερού; Θέλοντας να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την Ποσειδώνια Ενέργεια, δηλαδή την οποιαδήποτε μορφή ενέργειας μπορούμε να πάρουμε από το νερό (από τη κινητική ενέργεια του νερού, κύματα, από τη θερμότητα του νερού, θερμοκρασιακές διαφορές του νερού, από τα φυτά που βρίσκονται στο νερό και γενικά με οτιδήποτε θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε στο νερό)

Για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με το θέμα μας, έπρεπε πρώτα να ενημερωθούμε βιβλιογραφικά για το θέμα. Συγκεκριμένα έπρεπε να ενημερωθούμε για όλες τις μορφές ενέργειας και τι έχουμε κάνει στη Κύπρο σχετικά με την ενέργεια, που μπορούμε να πάρουμε από το νερό της θάλασσας και γενικότερα από το νερό. Αφού ενημερωθήκαμε από τη βιβλιογραφία σχετικά με το πώς μπορούμε να πάρουμε ενέργεια από τη θάλασσα και το νερό γενικά,  κάναμε μια έρευνα σχετικά με το θέμα ανάμεσα στους μαθητές της Γ' Λυκείου από 4 διαφορετικά Λύκεια (Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα, Λύκειο Πολεμιδιών) για να δούμε τις απόψεις τους για το θέμα. Παρουσιάζουμε μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας,  όπως και μιας δεύτερης έρευνας που έγινε γενικότερα στη Λεμεσό. Η δεύτερη έρευνα έγινα ανάμεσα σε μεγαλύτερα άτομα και μέσα από αυτή συγκρίναμε τα αποτελέσματα που πήραμε με τα αποτελέσματα που είχαμε στην πρώτη έρευνα και εξαγάγαμε χρήσιμα συμπεράσματα. Πέραν από τις δύο έρευνες και τη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα συμπεράσματα πήραμε μια συνέντευξη από το Δρ. Μιχάλη Λοϊζίδη, Χημικό Μηχανικό/ Περιβαλλοντολόγο, Πρόεδρο το Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού ‘Ακτή’ (Κέντρο Μελετών και Έρευνας). Μέσα από τη συνέντευξη ξεκαθαρίσαμε αρκετά πράγματα στα οποία θα αναφερθούμε. Τελειώνοντας κάνουμε τρεις προτάσεις μέσα από τις οποίες θα μπορούσαμε στην Κύπρο να εκμεταλλευτούμε την οποιαδήποτε μορφή ενέργειας προέρχεται από τη θάλασσα, κάτι που δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Για να μπορέσουμε να δώσουμε με ένα καλύτερο τρόπο αυτά που εισηγούμαστε προς τα έξω αποφασίσαμε στο τέλος να κάνουμε και κάποιες μικρές κατασκευές δείχνοντας πώς μπορούμε να πάρουμε ενέργεια από την υψομετρική διαφορά του νερού.

Η εργασία έγινε την σχολική χρονιά 2012 - 2013 στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου. Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε την περίληψη 01 posidonia.pdf (1,7 MB)