Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία και αντιλήψεις των μαθητών

2014-05-21 09:51

Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος

Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Άγγελος Ασίκης

Λύκειο Αγίου Αντωνίου   

Σχολική χρονιά 2013 - 2014

Η δική μας έρευνα (πειραματική και κοινωνιολογική) έχει σαν σκοπό να συλλέξει πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το πώς το μικρόκλιμα μιας περιοχής επηρεάζεται από την τοπογραφία της περιοχής αλλά και ταυτόχρονα να διερευνήσει τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής και το πως αυτό μεταβάλλεται από περιοχή σε περιοχή.

Ξεκινούμε με μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για το μικρόκλιμα μια περιοχής και προσπαθούμε να δώσουμε μια πρώτη εικόνα για το πώς επηρεάζεται το μικρόκλιμα μέσα από τη δική μας βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Το πειραματικό μέρος της έρευνας έρχεται να συμπληρώσει τις ήδη προϋπάρχουσες γνώσεις από τη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα θεωρήσαμε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν το μικρόκλιμα είναι η θερμοκρασία, υγρασία, αέρας, ηλιοφάνεια και βροχόπτωση των περιοχών. Για να μπορέσουμε να έχουμε ποσοτικά αποτελέσματα πήραμε μετρήσεις της θερμοκρασία, της υγρασίας και της ταχύτητας του αέρα (των ποσοτικών μετεωρολογικών παραμέτρων) από διάφορες περιοχές που η κάθε περιοχή έχει διαφορετικά τοπογραφικά χαρακτηριστικά. Λήφθηκαν μετρήσεις από 8 διαφορετικές περιοχές ταυτόχρονες κατά τον μήνα Ιανουάριο (από 8 μέχρι 31 Ιανουαρίου, ανάλογα με την διαθεσιμότητα των ατόμων που μας βοήθησαν για την διεξαγωγή αυτών των μετρήσεων). Για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτές τις μετρήσεις κατασκευάσαμε τα δικά μας μετεωρολογικά όργανα (ανεμόμετρο και ανεμοδείκτη) για να μπορέσουμε να έχουμε μετρήσεις αυτών των παραμέτρων. Παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πήραμε και συγκριτικά αποτελέσματα των μετρήσεων από τις 8 αυτές περιοχές.

Αφού ταυτοποιήσαμε τα αποτελέσματα μας με την πειραματική επισκόπηση και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ερχόμαστε να συμπληρώσουμε την έρευνα μας με μια κοινωνιολογική έρευνα που έγινε σε σχολεία της Λεμεσού με διαφορετικό μικρόκλιμα για να δούμε τις απόψεις των μαθητών για το μικρόκλιμα. Μέσα από την έρευνα βλέπουμε ακόμα και τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με  το κλίμα που επικρατεί στα σχολεία τους και τις αλλαγές του μικροκλίματος από περιοχή σε περιοχή. Καταδεικνύονται διαφορές ανάμεσα στις απόψεις των μαθητών που προέρχονται από ορεινές περιοχές σε σχέση με μαθητές που είναι από τη Λεμεσό για το πόσο επηρεάζει το μικρόκλιμα το υψόμετρο και αν η περιοχή βρίσκεται κοντά σε δάσος. 

Τελειώνουμε με μια γενική συζήτηση και τα συμπεράσματα μας μέσα από τις μετρήσεις και την έρευνα που έγινε.    

Ολόκληρη η έρευνα εδώ: 06 mikroklima_teliko.pdf (2623121)