Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 'Μαθητές στην Έρευνα' του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

2014-06-06 09:08

   Στις 30 Απριλίου 2014, το σχολείο μας επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όπου εκεί πραγματοποιήθηκε η φετινή τελετή βράβευσης διάφορων, διαφορετικών εργασιών. Η εκδήλωση έγινε στο Cine studio του Πανεπιστημίου.

Στη συγκεκριμένη τελετή βράβευσης παρευρέθηκαν μαθητές και καθηγητές από πολλά σχολεία της Λεμεσού, με τις δικές τους εργασίες. Το σχολείο μας παρουσίασε συγκεκριμένα 8 εργασίες, όπου κάποιες από αυτές πήραν τη 3η θέση, άλλες τη 2η και μία από αυτές διεκδίκησε την πρωτιά.

Οι εργασίες με τις οποίες έλαβε μέρος το σχολείο μας ήταν οι ακόλουθες:

  • (α) Αντιλήψεις των εφήβων των Δημοσίων Λυκείων της επαρχίας Λεμεσού σχετικά με την υγεία του στόματος. (έπαινος)
  • (β) Αστρονομία και Αστρολογία (3ο Παγκύπριο Βραβείο)
  • (γ) Κλωνοποίηση: Μαθητικό βαρόμετρο για την ηθική και επιστημονική θεώρηση της κλωνοποίησης σε Λύκεια της Λεμεσού.  (έπαινος)
  • (δ) Τυχερά παιχνίδια και συνήθειες των μαθητών (1ο Παγκύπριο Βραβείο)
  • (ε) Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας  περιοχής από την τοπογραφία και αντιλήψεις των μαθητών. (2ο Παγκύπριο Βραβείο)
  • (στ) Τεχνητοί υγρότοποι: Μελέτη των υγροβιότοπων για εναλλακτική μέθοδο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για μικρές κοινότητες. (3ο Παγκύπριο Βραβείο)
  • (ζ) Βελτίωση Ενεργειακής Υποδομής σε φάρμα προβάτων και αλόγων στο Πισσούρι. (2ο Παγκύπριο Βραβείο)

(θ) Μελέτη Ποτάμιου Συστήματος (3ο Παγκύπριο Βραβείο)

Οι μαθητές, οι οποίοι εργάστηκαν και διακρίθηκαν,  κέρδισαν επάξια υποτροφία για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Να αναφέρουμε απλά ότι οι μαθητές που πήραν το πρώτο βραβείο πήραν ονομαστική υποτροφία 4000 ευρώ, οι μαθητές που πήραν δεύτερο βραβείο ονοματική υποτροφία 2000 ευρώ και οι μαθητές που πήραν το τρίτο βραβείο ονομαστική υποτροφία 1000 ευρώ. Συνολικά οι μαθητές του σχολείου μας πήραν ονομαστικές υποτροφίες αξίας 40000 ευρώ.

Το σχολείο μας επίσης πήρε ειδικό έπαινο λόγω του ότι ήταν από τα λίγα σχολεία που είχαν περισσότερες από 5 ερευνητικές εργασίες στον εν λόγω διαγωνισμό.