Τεχνητοί υγρότοποι: Μελέτη των υγροβιότοπων για εναλλακτική μέθοδο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για μικρές κοινότητες

2014-05-21 19:40

Τεχνητοί υγρότοποι: Μελέτη των υγροβιότοπων για εναλλακτική μέθοδο επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για μικρές κοινότητες

Ομάδα Μαθητριών: Στυλιανού Μαρία, Κυριάκου Χρυστάλλα, Παντελή Χρυσοβαλάντω

Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Αλέξανδρος Γρίβας

Εξωτερικός ερευνητής: Αθηνά Παπαθεοδούλου, Terra Cypria

Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Σχολική Χρονιά 2013 - 2014

Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται κατά 99.94% από νερό. Αστικά υγρά απόβλητα είναι τα οικιακά λύματα ή το μείγμα οικιακών με βιομηχανικά ή/και με τα όμβρια ύδατα. Δηλαδή τα υγρά απόβλητα που συγκεντρώνονται λόγω του ανθρώπινου μεταβολισμού, των οικιακών ή/και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των βροχοπτόσεων και εκπλύσεων των δρόμων. Τα υγρά απόβλητα περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου, αλάτων και μικροοργανισμών. Για λόγους δημόσιας υγείας και μη επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, έχει αναγνωριστεί από πολύ νωρίς η ανάγκη για επεξεργασία τους. Η επεξεργασία τους έχει στόχο την απομάκρυνση, εξουδετέρωση ή τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών τους. Μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων ξεκίνησαν να αναπτύσσονται από τη Μινωική εποχή, με συνεχή αναβάθμιση και τεχνολογική εξέλιξη.

Υπάρχουν τρεις κύριες μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: βιολογικές, χημικές και μηχανικές. Η βιολογική επεξεργασία μπορεί να είναι είτε συμβατική (αυτή δηλαδή που εφαρμόζεται στις περισσότερες Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων), είτε φυσική και εφαρμόζεται κυρίως για την απομάκρυνση οργανικού υλικού και θρεπτικών. Η συνήθης μέθοδος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στις βιομηχανικές χώρες αλλά και στην Κύπρο είναι τα συμβατικά συστήματα Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων με την μέθοδο της ενεργού ιλύος (λάσπη με μικροοργανισμούς οι οποίοι καταναλώνουν το οργανικό φορτίο). Οι τεχνητοί υγρότοποι αποτελούν μορφή φυσικού συστήματος βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Έχουν την ικανότητα να επεξεργάζονται ποικιλία υγρών αποβλήτων, απομακρύνοντας έτσι το οργανικό υλικό, τα θρεπτικά, τα αιωρούμενα στερεά, τα βαρέα μέταλλα και τους παθογόνους μικροοργανισμούς.

Έναυσμα για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος ήταν αναφορές για οικονομική δυσφορία και τεχνικές δυσλειτουργίες -σε συμβατικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων- μικρών αγροτικών κοινοτήτων της επαρχίας Λεμεσού. Μετά από βιβλιογραφική διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων επεξεργασίας αποβλήτων, θεωρήθηκε κατάλληλη η ερευνητική μελέτη των τεχνητών υγροτόπων για επεξεργασία λυμάτων, από την ομάδα μας. Υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία που να αποδεικνύει επιστημονικά την αποδοτικότητα των συστημάτων αυτών για φυσική επεξεργασία αποβλήτων. Οι τεχνητοί υγρότοποι είναι οικονομικό, οικολογικό αλλά και εύκολο μέσο επεξεργασίας αποβλήτων. Δεν απαιτείται ενέργεια για τη λειτουργία τους, έχουν περιορισμένο κόστος κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας. Επιπρόσθετα, δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία τους, γεγονός που ελαχιστοποιεί το λειτουργικό τους κόστος. Επίσης, ιδιαίτερα στις Μεσογειακές χώρες, με έντονη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια του χρόνου, ευνοείται η χρήση των τεχνητών υγροτόπων, αφού ο ηλιοφάνεια αυξάνει το ρυθμό απομάκρυνσης των ρύπων. Στην Κύπρο δεν έχει μελετηθεί η εφαρμογή αυτών των συστημάτων για επεξεργασία οικιακών αποβλήτων μικρών κοινοτήτων.

Η εργασία παρουσιάστηκε στο Παγκύπριο Συνέδριο, στο διαγωνισμό του Μουσείου Νερού, στο ΜΕΡΑ και σε άλλους διαγωνισμούς. Ολόκληρη η μελέτη εδώ: 07 ygroviotopoi.pdf (2058699)