Υπερσυμμετρία: Μια ακόμα Συμμετρία στη Φυσική

2014-01-06 12:07

Υπερσυμμετρία: Μια ακόμα Συμμετρία στη Φυσική

Μαθήτρια: Χριστοδούλου Στέλλα

Συντονιστής Καθηγητής: Νικόλας Νικολάου

Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Σχολική Χρονιά 2012 - 2013

 

Η δική μου έρευνα έχει να κάνει με την Υπερσυμμετρία: μια θεωρία που μένει στα ράφια επειδή τα πειράματα δεν μπορούν να την επιβεβαιώσουν ή να τη διαψεύσουν. Με την ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs νομίζουμε πλέον ότι η Φυσική Υψηλών Ενεργειών πρέπει να προχωρήσει στην πειραματική διερεύνηση της μέσω των πειραμάτων στο μεγάλο Αδρονικό Επιταχυντή (LHC) στο CERN. Η έρευνα μου είναι καθαρά βιβλιογραφική και μέσα από αυτή κατάφερα να ενημερωθώ πλήρως στα πλαίσια του δυνατού για αυτή τη Συμμετρία. Η Υπερσυμμετρία είναι μια συμμετρία στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών και  σε αρκετές περιπτώσεις δυσκολεύτηκα ως προς τη κατανόηση αρκετών εννοιών που μαζί με το καθηγητή μου στο τέλος τις ξεπεράσαμε. Θα ξεκινήσω με μια αναφορά στο άτομο και στη δομή του ατόμου, θα αναφερθούμε στο πλανητικό πρότυπο του Rutherford και στο μοντέλο του Bohr. Στη συνέχεια αφού αναφέρουμε ότι τα υποατομικά σωματίδια έχουν δομή, θα δούμε τα στοιχειώδη σωματίδια του Καθιερωμένου Προτύπου καθώς και με ποιο τρόπο σχηματίζουν άλλα πιο σύνθετα σωματίδια. Θα αναφερθούμε στο σωματίδιο Higgs και στην ανακάλυψη του σωματιδίου, όπως επίσης και πώς μέσα από το μηχανισμό Higgs προσφέρεται μάζα στα σωματίδια. Θα τελειώσουμε με τα προβλήματα του Πρότυπου Μοντέλου και πώς η Υπερσυμμετρία προσφέρει λύση σε κάποια από τα προβλήματα. Θα αναφερθώ στα Υπερσυμμετρικά σωματίδια και τις διαφορές τους από τα στοιχειώδη σωματίδια. Τελειώνω με τα συμπεράσματα μου μέσα από την εμπλοκή μου με αυτή την εργασία.

Η εργασία αυτή έγινε τη σχολική χρονιά 2012 - 2013 στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου και παρουσιάστηκε στο 2ο Παγκύπριο συνέδριο μαθητών καθηγητών για τις θετικές επιστήμες. Περισσότερα στο διπλανό άρθρο: 03 ipersimmetria.pdf (1513222)