Χρονοσειρές Θερμοκρασίας και Βροχόπτωσης

2014-01-12 13:13

Χρονοσειρές Θερμοκρασίας και Βροχόπτωσης

Ομάδα μαθητών: Γεδεών Στέλλα, Ιωάννου Παναγιώτης, Παπαδοπούλου Στυλιανή

Συντονιστής Καθηγητής: Νικόλας Νικολάου

Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Σχολική Χρονιά 2010 – 2011

Ξεκινώντας αυτή την ερευνητική εργασία αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με ένα επίκαιρο θέμα, την Μετεωρολογία και γενικά τις χρονοσειρές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης. Πριν αρχίσουμε την εργασία μας, επικοινωνήσαμε με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία έτσι ώστε να πάρουμε κάποια δεδομένα για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τις χρονοσειρές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης. Αφού μας διαβεβαίωσαν ότι θα παίρναμε κάποια δεδομένα, ενημερωθήκαμε θεωρητικά για τη θερμοκρασία, τη βροχόπτωση αλλά και για την επιστήμη της Μετεωρολογίας, τις μετεωρολογικές παραμέτρους αλλά και για  τα Μετεωρολογικά Φαινόμενα. Μελετώντας τα θέματα αυτά τονώθηκε η περιέργεια μας γύρω από την επιστήμη της Μετεωρολογίας που μας ώθησε στη βαθύτερη αναζήτηση, ανάλυση και σχολιασμό των δεδομένων των οποίων συλλέξαμε.

 

Αφού πήραμε δεδομένα από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου και το διαδίκτυο μπορέσαμε να φτιάξουμε τις δικές μας χρονοσειρές θερμοκρασίας αλλά και βροχόπτωσης. Στη συνέχεια μαζευτήκαμε για αρκετές ώρες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη και να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Από αυτές τις χρονοσειρές προέκυψαν ποικίλα συμπεράσματα, τα οποία μας κέντρισαν το ενδιαφέρον, ώστε βάση αυτών να δημιουργήσουμε περισσότερες χρονοσειρές (όχι όσες επιθυμούσαμε εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου).

 

Με την εμπλοκή μας σε αυτή τη διαδικασία αποκτήσαμε αρκετές γνώσεις για την επιστήμη της Μετεωρολογίας αλλά και γενικότερα μάθαμε να δουλεύουμε ομαδικά έτσι ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα αν κάποιος ενδιαφέρετε έχουμε πληθώρα γραφικών παραστάσεων που ετοιμάσαμε και μέσα από αυτές να δει τον όγκο της δουλείας που πετύχαμε και όλα αυτά στον ελεύθερο μας χρόνο, έχοντας πάντοτε τη βοήθεια των συντονιστών καθηγητών μας για οποιοδήποτε πρόβλημα μας και γενικά για οποιεσδήποτε απορίες είχαμε σε σχέση με τις γραφικές παραστάσεις και τα συμπεράσματα, αλλά και άλλες γενικότερες απορίες που συναντήσαμε μέσα από την έρευνα  μας.

Η έρευνα έγινε την σχολική χρονιά 2010 - 2011 στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου. Μια περίληψη για το τι έχει κάνει η ομάδα μαθητών μπορείτε να βρείτε κατεβάζωντας το διπλανό αρχείο: 06 xronosires.pdf (1024443)