Δεισιδαιμονίες και προλήψεις στη σημερινή κοινωνία: μια έρευνα ανάμεσα στους μαθητές και στους γονείς των μαθητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη

2016-07-06 09:40

Ομάδα μαθητών: Κυριάκου Θεόδωρος, Χριστοδούλου Ειρήνη, Χριστιάνωφ Μαρία.

Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Δημήτρης Χαϊνης

Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λεμεσός, Σχολική Χρονιά: 2015 - 2016

Ολόκληρη η εργασία εδώ: 2016_03 mithoi_2_με_μεγάλους.pdf (2761493)