Φάκελος Γκρίκλις: έρευνα ανάμεσα στους μαθητές του Λυκείου Αγίου Ιωάννη

2016-07-06 09:51

Ομάδα Μαθητών: {Παναγιώτου Στέφανη, Πίππιρου Παναγιώτα, Στυλιανού Φωτιάνα

Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Δημήτρης Χαίνης

Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός, Σχολική Χρονιά: 2015 - 2016.

Ολόκληρη η εργασία εδώ: 2016_10 fakellos griklis.pdf (1734527)