Η Θεωρία της μεγάλης Έκρηξης

2016-07-06 10:02

Ομάδα Μαθητών: Πεχλιβάνης Άγγελος, Τσιάμπου Κωνσταντίνα, Κατσιάμη Παναγιώτα, Ριρής Δημητράκης, Χαραλάμπους Παναγιώτης

Συντονιστής Καθηγητής: Νικόλας Νικολάου

Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λεμεσός, Σχολική Χρονιά 2015 - 2016

Ολόκληρη η εργασία εδώ: 2016_07 Big Bang.pdf (1206765)