Κοινωνικός αποκλεισμός, μετανάστες και ρατσισμός: Απόψεις και στάσεις των μαθητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη

2017-06-07 09:57

Ομάδα μαθητριών: Τζαφάρ Σλάβα, Ηλιοφώτου Αναστασία

Συντονιστές καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Δημήτρης Χαίνης

Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσού

Σχολική Χρονιά 2016 - 2017

Ολόκληρη η εργασία μπορεί να ανακτηθεί από εδώ: www.dropbox.com/s/ze3y7uuvonyneb5/08%20koinonikos%20apoklismos.pdf?dl=0