Μελέτη Ποτάμιου Συστήματος – Βιοποικιλότητα των ποταμιών της Κύπρου

2015-08-11 13:24

Ομάδα Μαθητριών: Αγαθοκλέους Άντρη, Αριστείδου Ιφιγένεια, Παναγιώτου Έλενα

Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου

Η εργασία μας έχει ως στόχο να μελετήσει τους ποταμούς της Κύπρου και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό μέσω των εμπειριών, των μετρήσεών μας και των συμπερασμάτων μας όσον αφορά την σημασία των ποτάμιων συστημάτων για τον άνθρωπο. Στις  τρεις επισκέψεις μας στον ποταμό Κρυό θελήσαμε να μετρήσουμε τα αβιοτικά χαρακτηριστικά, τα γενικά θρεπτικά συστατικά, την παροχή νερού, τη θερμοκρασία και το οξυγόνο του ποταμού, τη χλωρίδα του, και τους βιολογικούς δείκτες αλλά και τους μικροοργανισμούς. Στα πλαίσια της εργασίας μας είχαμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τους παράγοντες, που επηρεάζουν τα συστήματα ποταμών, να λάβουμε οι ίδιοι τις μετρήσεις με ειδικό εξοπλισμό και να δώσουμε συμπεράσματα για τον ποταμό Κρυό μέσω των μετρήσεών μας. Ολόκληρη η εργασία εδώ: 04 viopikilotita-2015.pdf (1876624)