Μετεωρολογική παρατήρηση της κατακόρυφης δομής της τροπόσφαιρας. Μελέτη, Εξήγηση και συμπεράσματα

2017-06-07 08:55

Ομάδα μαθητριών: Τελαμίτση Κατερίνα, Ηλιοφώτου Αναστασία

Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου

Λύκειο Αγίου Ιωάννη

Σχολική Χρονιά 2016- 2017

Ολόκληρη την ερευνητική εργασία μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ: www.dropbox.com/s/d86sqj8zkiasjjz/02%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%81%CF%85%CF%86%CE%B7%CF%82%20%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%82.pdf?dl=0