Πως η ανθρώπινη άγνοια προς το Περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει μαζικές δηλητηριάσεις

2016-07-06 09:31

Ομάδα μαθητών: Πεχλιβάνης Άγγελος, Γιαννοπολου Άντρια, Τσέκοβα Αναστασία, Κατσιάμη Παναγιώτα.

Συντονιστές Καθηγητές: Νικόλας Νικολάου, Σώτη Κωνσταντίνου

Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λεμεσός, Σχολική Χρονιά 2015 - 2016

Ολόκληρη η εργασία εδώ: 2016_09 teliko trofikes dilitiriasis_2.pdf (3363121)