Τελικός απολογισμός

2015-08-11 09:15

Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Youth in Action: Climate Changes As Fast As Fashion

Ανταλλαγή νέων από 7 διαφορετικές χώρες.

Το σχολείο μας πρωτοπόρο όπως πάντα στον τομέα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάφερε να πάρει την χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος του Οργανισμού νεολαίας στα πλαίσια του προγράμματος ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, CLIMATE CHANGES AS FAST AS FASHION.  Συντονιστής και οργανωτής του προγράμματος ήταν ο καθηγητής φυσικής κ. Νικόλας Νικολάου και στα πλαίσια του προγράμματος φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο (στον κατασκηνωτικό χώρο της Συνομοσπονδίας Γονέων στις Πλάτρες)   56 νέοι από 7 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Κύπρο, Μάλτα, Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Αυστρία και Εσθονία) μαζί με τους εκπαιδευτές τους, για 8 μέρες. Στόχοι του προγράμματος ήταν η ενημέρωση των νέων για τις κλιματικές αλλαγές αλλά και η διαπολιτισμική σύνδεση των νέων από όλη την Ευρώπη.

Συμμετέχοντες Οργανισμοί/Σχολεία/Πανεπιστήμια

Το πρόγραμμα διοργανώθηκε εξολοκλήρου από το Λύκειο Αγίου Αντωνίου με συντονιστή τον καθηγητή φυσικής κ. Νικόλα Νικολάου. Συγκεκριμένα σε αυτήν την ανταλλαγή νέων έλαβαν μέρος οι πιο κάτω οργανισμοί/ σχολεία/ Πανεπιστήμια (όλες οι ιστοσελίδες που δίνονται είναι από την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος www.ccafaf.webnode.com  και όλες οι πληροφορίες είναι στα αγγλικά σε αυτήν την ιστοσελίδα):

·Πολωνία: Prywatne Salezjanskie Liceum Ogolnoksztalcace, Wroclaw, https://ccafaf.webnode.com/partners-participants-/poland/, Λύκειο από την Πολωνία

·Μάλτα: G.F. Abela University of Malta Junior College, https://ccafaf.webnode.com/partners-participants-/malta-/, Παράρτημα Λυκείου του Πανεπιστημίου Μάλτας

·Ρουμανία: Support for Youth Development Association, Cluj-Napoca, https://ccafaf.webnode.com/partners-participants-/romania/, Οργανισμός για νέους από την πολή Cluj – Napoca της Ρουμανίας

·Αυστρία: InfoEck - Jugendinfo Tirol, Innsbruck, https://ccafaf.webnode.com/partners-participants-/austria/, ομάδα νέων από το Innsbruck της Αυστρίας.

·Βουλγαρία: BalkanKids Foundation, Varna, https://ccafaf.webnode.com/partners-participants-/bulgaria/, οι νεαρότεροι συμμετέχοντες του προγράμματος από ομάδα νέων της Βουλγαρίας

·Εσθονία: Mereaetud, Leisi, https://ccafaf.webnode.com/partners-participants-/estonia/, φοιτητές ηλικιών από 18 μέχρι 20 από το νησί Leisi της Εσθονίας.  

Από κάθε οργανισμό συμμετείχαν 8 νέοι και δύο καθηγητές ή εκπαιδευτές ή άτομα που δουλεύουν με νέους. Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος τελικά 72 άτομα, μαζί με τους συντονιστές και γενικούς υπεύθυνους για αυτό. Όλοι οι φιλοξενούμενοι έμεναν στον κατασκηνωτικό χώρο της Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικών Σχολείων της Επαρχίας Λεμεσού στις Πλάτρες. Το μέρος ήταν μαγευτικό μέσα στο δάσος Τροόδου και όλοι οι συμμετέχοντες έφυγαν ευχαριστημένοι από την φιλοξενία, το φαγητό και γενικά την όλη διοργάνωση του προγράμματος.

Δράσεις που έγιναν από όλους τους οργανισμούς για τους σκοπούς του προγράμματος

Πριν την μεγάλη συνάντηση που έγινε από τις 24 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2014 στις Πλάτρες έγιναν αρκετές δράσεις από όλους τους οργανισμούς στις χώρες τους ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να ασχοληθούν με το θέμα πριν την τελική συνάντηση τους προγράμματος, πιο αναλυτικά αναφέρουμε τις πιο κάτω δράσεις:

1.Πρώτη συνάντηση ενημέρωσης: Η πρώτη κοινή δράση που έγινε ήταν η συνάντηση ενημέρωσης με τους αρχηγούς του κάθε οργανισμού. Σε αυτή την συνάντηση τέθηκαν οι στόχοι του προγράμματος από κοινού με επικεφαλή τον συντονιστή του προγράμματος κ. Νικόλα Νικολάου, και επίσης στο τριήμερο που διήρκησε αυτή η συνάντηση οι επικεφαλείς των οργανισμών είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να δουν τον χώρο που θα φιλοξενούνταν όλοι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και να διασκεδάσουν μαζί. Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την συνάντηση που έγινε στο ξενοδοχείο ΠΕΥΚΟΣ στη Λεμεσό από τις 25 μέχρι τις 27 Απριλίου, όπως επίσης και αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης με αρκετές φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος,  https://ccafaf.webnode.com/actions-/apv-meeting-/

 

 

2.Διαγωνισμός για το λόγο του προγράμματος

Τον Μάιο έγινε ο διαγωνισμός για το logo του προγράμματος. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες και κάθε οργανισμός έστειλε τα 3 καλύτερα logo που έγιναν από τους συμμετέχοντες τους. Ακολούθως έγινε ψηφοφορία και επιλέχτηκε το logo που είναι πλέον το επίσημο για το πρόγραμμα. Στην ιστοσελίδα  https://ccafaf.webnode.com/actions-/logo-contest-/ μπορείτε να βρείτε τους όρους του διαγωνισμού αλλά και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναλυτικά. Μπορείτε να δείτε επίσης και όλα τα σχέδια που είχαν σταλεί για τον διαγωνισμό. Τελικά το logo του προγράμματος φαίνεται στην επόμενη φωτογραφία και επιλέχτηκε με σημαντική διαφορά από το δεύτερο και τρίτο. Να αναφέρουμε ότι από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα τρία πρώτα σχέδια ήταν από την Κύπρο και από το Λύκειο Αγίου Αντωνίου.

3.Τρίπτυχο CCAFAF: Κατά τον μήνα Ιούνιο ετοιμάστηκε το τρίπτυχο του προγράμματος από τους συμμετέχοντες του Λυκείου Αγίου Αντωνίου. Το τρίπτυχο και πληροφορίες για αυτό θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://ccafaf.webnode.com/actions-/brochure-ccafaf/

4. Δράσεις σε όλες τις χώρες: Όλοι οι οργανισμοί κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο έκαναν διαλέξεις για τις κλιματικές αλλαγές, είδαν προβλήματα για τις κλιματικές αλλαγές στις χώρες τους, και έκαναν και ο κάθε οργανισμός 4 αφίσες για τους σκοπούς του προγράμματος. Όλες τις δράσεις που έγιναν σε κάθε χώρα μπορείτε να τις βρείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα https://ccafaf.webnode.com/actions-/partners-actions-/. Στην ιστοσελίδα επίσης θα βρείτε και όλες τις αφίσες που έγιναν από τους οργανισμούς πριν την συνάντηση τον Αύγουστο. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνεται η Κυπριακή αντιπροσωπεία που επισκέφτηκε το Ινστιτούτο Κύπρου τον Ιούλιο για να ενημερωθεί για τις κλιματικές αλλαγές και μια αφίσα από την Κυπριακή αντιπροσωπεία του Λυκείου Αγίου Αντώνιου.

Για όλες τις δράσεις που έγιναν από τις χώρες που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε τις πιο κάτω ιστοσελίδες:

Αυστρία: https://ccafaf.webnode.com/actions-/partners-actions-/austria/

Βουλγαρία: https://ccafaf.webnode.com/actions-/partners-actions-/bulgaria/

Εσθονία: https://ccafaf.webnode.com/actions-/partners-actions-/estonia/

Κύπρος:  https://ccafaf.webnode.com/actions-/partners-actions-/cyprus/

Μάλτα: https://ccafaf.webnode.com/actions-/partners-actions-/malta/

Πολωνία: https://ccafaf.webnode.com/actions-/partners-actions-/poland/

Ρουμανία: https://ccafaf.webnode.com/actions-/partners-actions-/romania/

 

Ανταλλαγή νέων: Κατασκηνωτικός χώρος Πλατρών, 24 – 31 Αυγούστου 2014

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την Κυριακή 24 Οκτωβρίου το απόγευμα και τελείωσε την Κυριακή 31 Αυγούστου με την αναχώρηση όλων των συμμετεχόντων. Οι δράσεις όλες του προγράμματος ήταν μη τυπικής εκπαίδευσης ή άτυπης εκπαίδευσης και αποτελούνται από παιχνίδια, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων και γενικά αρκετή συζήτηση για να ακουστούν οι απόψεις των νέων. Όλες οι δράσεις και όλο το προγράμματα αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα https://ccafaf.webnode.com/youth-exchange/ η οποία παραπέμπει και σε φωτογραφίες των δράσεων για κάθε μέρα που διήρκησε το πρόγραμμα. Να αναφέρουμε ότι το όλο πρόγραμμα επιχορηγείτε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Youth In Action, μέσω του Youth Board of Cyprus            (www.youthboard.org.cy/default.asp?id=24, www.youth.org.cy)

 

Χορηγοί σε αυτή μας την προσπάθεια ο Σύνδεσμος Γονέων του Λυκείου Αγίου Αντωνίου, το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού και  το Cyprus International Institute of Management (CIIM).