Μή τυπική εκπαίδευση

Στην εργασία αυτή αρχικά, μπορέσαμε να δούμε κάποιες βασικές πληροφορίες πάνω σε θέματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για το περιβάλλον. Μάθαμε για τα γνωρίσματα της κάθε μιας, τα βασικά χαρακτηριστικά της, τους τρόπους εκμετάλλευσης της και τις μορφές ενέργειας που μπορούν να παραχθούν από την κάθε μορφή ξεχωριστά. Θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους οι Περιβαλλοντικές Δραστηριότητες μπορούν να προωθήσουν την περιβαλλοντική συμπεριφορά μέσω της  μη Τυπική και τυπικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εμείς επικεντρωθήκαμε περισσότερο στη μη τυπική μάθηση. Στόχος μας ήταν και είναι η καλύτερη διαμόρφωση στο τρόπο μετάδοσης του μαθήματος από τους καθηγητές στους μαθητές.

Το έναυσμα για να ξεκινήσουμε την έρευνα μας και να δημιουργήσουμε το δικό μας παιχνίδι ήταν μια συζήτηση που είχαμε με τον συντονιστή καθηγητή μας για τον τρόπο που γίνεται πλέον το μάθημα στα σχολεία. Μιλήσαμε για τη μη τυπική μάθηση αλλά και ότι με τον τρόπο που διδάσκονται αρκετά πράγματα στο σχολείο χάνουν το ενδιαφέρον τους. Μέσα από την δημιουργία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού προσπαθήσαμε να βάλουμε όλα τα στοιχεία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με αυτό τον τρόπο να εμπλέξουμε τους μαθητές με το θέμα.

Θα κάνουμε μια αναφορά στους όρους τυπική και μη τυπική μάθηση, στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με παραδείγματα μη τυπικής μάθησης σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που γίνονται στα σχολεία και τέλος θα αναφερθούμε στο δικό μας παιχνίδι στο σενάριο μας και θα παραθέσουμε όλα τα σχετικά για το παιχνίδι.

Μορφές Εκπαίδευσης

Αρκετοί από εμάς έφηβοι και ενήλικες ίσως δεν γνωρίζουν τους όρους της μη τυπικής και τυπικής  μάθησης. Ο όρος τυπική  μάθηση είναι η εκπαίδευση όπως την ξέρουμε σήμερα που παρέχεται στο πλαίσιο τυπικού εκπαιδευτικού στα σχολεία. Στην τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνεται  και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Οι πλείστοι μαθητές δεν αντέχουν στην μονοτονία των μαθημάτων και για αυτό έχομε ως αποτέλεσμα να μην παρακολουθούν στην τάξη. Επίσης καθοριστικό ρόλο παίζει και ο τρόπος μετάδοσης του μαθήματος από τους καθηγητές. Πολλοί καθηγητές δεν έχουν το πλεονέκτημα να έχουν τον δικό τους τρόπο στο να παραδίδουν στους  μαθητές το μάθημα και έτσι έχουμε ακόμα ένα παράγοντα στην τυπική μάθηση να συμβάλει αρνητικά  στην μαθητική ζωή. Υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις που οι καθηγητές έχουν το “ μυστικό ” τους  να μεταδίδουν ευχάριστα το μάθημα και να το  κάνουν αρεστό προς τους μαθητές. Για να γίνει ακόμα πιο ευχάριστο το κλίμα θα ήταν καλό να παρέχει το σχολείο τον κατάλληλο  εξοπλισμό ώστε να κινεί το ενδιαφέρον στους μαθητές .Για να γίνουν όμως   κατορθωτά όλα αυτά πρέπει και οι μαθητές να καταβάλλουν την κατάλληλη προσπάθεια.

Η μη τυπική μάθηση από την άλλη είναι η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος όπως για παράδειγμα  τα μαθήματα σε φροντιστήρια για ξένες γλώσσες, τα μαθήματα σε  σχολές χορού κ.α. Με λίγα λόγια είναι η κάθε οργανωμένη δραστηριότητα έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στις μέρες μας αν και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και πληροφόρηση σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και περιβάλλοντος γενικά, καθώς και σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δυστυχώς όμως η προσαρμογή του όρου στο εύρη κοινό δεν είναι κατορθωτή αφού όλοι μας δεν καταβάλουμε την απαραίτητη προσπάθεια με αποτέλεσμα να μην έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στόχος μας είναι να κάνουμε πιο γνωστό το θέμα της μη τυπικής μάθησης έτσι ώστε όλοι μας να βοηθήσουμε στην βελτίωση και ανάπτυξη της. Για να υλοποιήσουμε το στόχο αυτό πρέπει  αρχικά να υπάρχει επικοινωνία  ανάμεσα σε καθηγητή και μαθητή δηλαδή η μεταξύ τους σχέση να αναπτύσσεται σε ένα πιο φιλικό επίπεδο ώστε ο καθηγητής να εμπνέει εμπιστοσύνη στο μαθητή και ο μαθητής ταυτόχρονα  να νιώθει πιο άνετα και έτσι να τον εμπιστεύεται. Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην υλοποίηση του στόχου αυτού είναι η ηλικία, ο χαρακτήρας και ο τρόπος αντιμετώπισης της συμπεριφοράς των μαθητών από τους καθηγητές. Ένα καθηγητής μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζει ένα μαθητή με βάση τις δικές του αντιλήψεις και αυτά που γνώριζε και διδακτικέ από τα δικά του φοιτητικά χρόνια, ενώ σε σύγκριση με ένα καθηγητή μικρότερης ηλικίας που γνωρίζει τους νέους καλύτερα λόγω του ότι έχει φοιτήσει σε ένα πιο σύγχρονο περιβάλλον μπορεί πιο εύκολα να γίνει φίλος με τους μαθητές και να αναπτύξει μια πιο στενή σχέση.  Το πλεονέκτημα του σε μικρότερου ηλικίας καθηγητή να γνωρίζει την τεχνολογία και τον τρόπο σκέψης των μαθητών καλύτερα του δίνει την ευκαιρία να κάνει το μάθημα πιο ευχάριστο και να αποσπά την προσοχή των μαθητών χωρίς όμως οι μεγαλύτερος καθηγητής να μην έχει τα δικά του πλεονεκτήματα. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε συστηματικά με τις διαφορές αυτών.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την εργασία εδω: 03 mitipiki ekpaideysi2015.pdf (1805810)

Μή τυπική εκπαίδευση

Μελέτη Περίπτωσης: Κιναισθητική Εκπαίδευση ή μη τυπική εκπαίδευση, απόψεις των μαθητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη

2017-06-07 09:28
Ομάδα μαθητών: Πολυδώρου Νέαρχος, Ναζίρη Δήμητρα, Ζαντής Χαράλαμπος, Πολύζος Αλέξανδρος Συντονιστής Καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Έμπειρη Ερευνήτρια: Στέλλα Κωμοδρόμου Λύκειο Αγίου Ιωάννη Σχολική Χρονιά 2016 - 2017 Ολόκληρη η εργασία με όλα τα αποτελέσματα μπορεί να ανακτηθεί από εδω:...